Публічна дипломатія та стратегічні комунікації країн Європи

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Підготовка магістрів базується на поєднанні основ публічної дипломатії країн Європи, комунікаційного менеджменту, стратегічних комунікацій та технологій проектного менеджменту, зокрема під час реалізації окремих індивідуальних та творчих проектів, що дасть змогу розвивати та краще використовувати потенціал слухачів-магістрів і забезпечувати ефективніший вплив на сегментовані відповідно до конкретної мети цільові аудиторії.Міждисциплінарний підхід у підготовці магістрів у межах цієї дисципліни дасть їм змогу розвивати та впроваджувати  багаторівневість і складність феномену стратегічних комунікацій та краще розуміти засади публічної дипломатії.

Мета курсу

Метою курсу є розвиток у студентів-магістрів особистих якостей та формування  професійних компетенцій з питань публічної дипломатії країн Європи; оволодіння існуючих теоретичних і практичних методів і механізмів інституту публічної дипломатії країн Європи, знаннями щодо факторів і тенденцій, що впливають на її розвиток, засобами для вирішення сучасних проблем в сфері міжнародних і суспільних  відносин.

Програмні результати навчання

Набуті компетентності за результатами навчання полягають у набутті слухачами знань та розумінь: концептуальних основ стратегічних комунікацій країн Європи, публічної дипломатії, методології застосування стратегічного PR, GR, публічних виступів; моделей комунікації та їх взаємодії в інформаційно-комунікаційному просторі; концептуальних основ стратегічних комунікацій та методології застосування її найважливіших технологічних компонентів; технології бренд-комунікаційного маркетингу, SMM, аналізу заінтересованих сторін стратегічних комунікацій, аналітичної наратології, моделей інформаційної взаємодії між суб’єктами стратегічних комунікацій; життєвого циклу проекту стратегічних комунікацій, методів формування наративу як продукту проекту, галузей знань проектного менеджменту та їх специфікації в аспекті стратегічних комунікацій.

Автори курсу

Вдовиченко Вікторія Андріївна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Вдовиченко Вікторія Андріївна

Призначення

(Магістр)

291.00.01 Суспільні комунікації (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0