Адміністрування систем управління електронним навчанням

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В ході вивчення дисципліни будуть розгялнуті основні LMS їх переваги та недоліки, можливості використання в закладах різного типу. Основним акцентом є набутття практичних навичок зі встановлення та адміністрування LMS Moodle. Відбудеться ознайомлення з онсовними аспектами роботи з LMS eDX.

Мета курсу

Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до ефективної роботи з LMS Moodle, eDX.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент набуває наступних компетентностей: Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації (закладу освіти), зокрема систем електронного навчання; здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію щодо впровадження електронного навчання; здатність до управління організацією (закладом освіти) та її розвитком з використанням LMS.

Автори курсу

Варченко-Троценко Лілія Олександрівна

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Варченко-Троценко Лілія Олександрівна

Призначення

(Магістр)

073.00.04 Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 4 0
...з них дистанційно 0 0 2 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 12 0
...з них дистанційні 0 0 6 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 104 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 8 0 0
Максимальна кількість 25 1 0