Дизайн мислення

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В ході вивчення дисципліни будуть розглянуті наступні питання: дизайн-мислення, як метод створення продуктів та послуг, що орієнтовані на людину, етапи дизайн-мислення, та опанавані знання з соціального підприємництва.

Мета курсу

Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до ефективного використання дизайн-мислення, як методу створення продуктів та послуг, що орієнтовані на людину.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути наступні компетентності: здатністю генерувати нові ідеї (креативності); здатністю до ділової комунікації, вміння готувати та проводити дослідження потреб ринку, генерувати ідеї, створювати протопи, вести дискусію та надавати професійні консультації; здатністю планувати та виконувати завдання, оцінювати якість роботи, готувати кошторис, презентувати прототип та здійснювати пошук інвестицій.

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Призначення

(Загальне, Магістр)

073.00.04 Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 4 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 12 0
...з них дистанційні 0 0 6 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 130 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 8 1 0
Максимальна кількість 25 1 0