Практикум з екскурсійної роботи

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Основи екскурсознавства. Екскурсія: вид діяльності та форма спілкування, функції і ознаки, екскурсійний метод. Екскурсія: педагогічний процес, елементи психології, уява та логіка під час проведення. Екскурсія: класифікація, тематика та зміст, значення показу та розповіді під час проведення. Екскурсійна методика. Створення екскурсії: суть та вимоги, технологія підготовки, складання маршруту, техніка проведення, шляхи вдосконалення. Екскурсія: класифікація методичних прийомів, прийоми показу та розповіді. Професійна майстерність екскурсовода. Екскурсовод: спеціальність, професія чи покликання?

Мета курсу

Формування загальних і предметних компетентностей: по вивчення особливостей екскурсійної справи як різновиду рекреаційної діяльності та засобу пізнання історії і культури рідного краю; по оволодіння методикою проведення екскурсій, практичними навичками із розробки екскурсійних маршрутів; по вихованню патріотизму.

Програмні результати навчання

Набуття умінь з підготовки та проведення екскурсій.

Підрозділ

Кафедра історії України,
Історико-філософський факультет

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 12 12 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 16 16 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0