Футурологія

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна «Футурологія» спрямована на поглиблення знань студентів у царині сучасної гуманітаристики, формування системних поглядів на світоустрій як «віяло можливостей»; створення методологічного підґрунтя для розвитку аналітичних здібностей та креативного інтелекту. Вивчення даної дисципліни передбачає оволодіння базовими поняттями футурологічних досліджень та сучасними методами прогнозування майбутнього; ознайомлення із глобальними філософсько-технологічними прогнозами та поглядами провідних футурологів; конкретними прикладами втілення футурологічних передбачень

Мета курсу

Розширення фахової компетентності в галузі сучасної гуманітаристики

Програмні результати навчання

Оволодіння базовими поняттями у царині футурології, формування системних знань щодо актуальних трендів футурології; оволодіння аналітичними та прогнозними методиками; формування навиків застосування футурологічної тематики в аналітичних журналістських матеріалах

Автори курсу

Оксана Василівна Одаренко

Викладачі

Оксана Василівна Одаренко

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0