Футурологія


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Всього годин: 120

Навчальна дисципліна «Футурологія» спрямована на поглиблення знань студентів у царині сучасної гуманітаристики, формування системних поглядів на світоустрій як «віяло можливостей»; створення методологічного підґрунтя для розвитку аналітичних здібностей та креативного інтелекту. Вивчення даної дисципліни передбачає оволодіння базовими поняттями футурологічних досліджень та сучасними методами прогнозування майбутнього; ознайомлення із глобальними філософсько-технологічними прогнозами та поглядами провідних футурологів; конкретними прикладами втілення футурологічних передбачень

Мета курсу

Розширення фахової компетентності в галузі сучасної гуманітаристики

Програмні результати навчання

Оволодіння базовими поняттями у царині футурології, формування системних знань щодо актуальних трендів футурології; оволодіння аналітичними та прогнозними методиками; формування навиків застосування футурологічної тематики в аналітичних журналістських матеріалах

Автори курсу

Одаренко Оксана Василівна

Викладачі

Одаренко Оксана Василівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0