Історія української діаспори та еміграції

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Історія української еміграції та діаспори вивчає історію українців в міграційних процесах Центрально-Східної Європи в епоху середньовіччя, української політичної еміграції ХVII – XVIII ст., причини, характер та основні етапи української еміграції в кінці ХІХ – ХХІ ст., основні регіони розселення українців у світі. Суспільно-економічні, політичні, культурні процеси в середовищі української еміграції та діаспори. Діяльність історичних осіб, політичні факти.

Мета курсу

Формування у студентів системи знань про історію українців поза Україною, діяльність їх політичних, громадських, релігійних організацій, державних центрів в еміграції, ролі діаспори у творенні позитивного образу України в світі, визначення місця і ролі українців у світовій історії і цивілізації. Вивчити погляди сучасної науки на українську еміграцію та діаспору від її початків до сьогодення; простежити історичну долю української еміграції; дослідити суспільно-політичні процеси в середовищі зарубіжних українців; висвітлити наукові, виховні та культурно-освітні ініціативи української еміграції, спрямовані на популяризацію ідеї відродження незалежної України; визначити місце і роль боротьби української діаспори за незалежність України в контексті національної історії; визначити внесок українців у світову історію і цивілізацію.

Програмні результати навчання

Знати: - історію українців поза Україною, діяльність їх політичних, громадських, релігійних організацій, державних центрів в еміграції, - роль діаспори у творенні позитивного образу України в світі, визначення місця і ролі українців у світовій історії і цивілізації.

Автори курсу

Тарнавський Ігор Станіславович

Викладачі

Тарнавський Ігор Станіславович

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0