Історія українського війська

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Історіографія та джерелознавство військової історії України. Військо домонгольської Русі, його склад, чисельність, принципи комплектування, стратегія і тактика ведення бойових дій. Розвиток військової справи в українських землях у пізньому Середньовіччі (XIV–XVI ст.) і в Ранньоновий час (XVII–XVIII ст.). Військове мистецтво українського козацтва. Українські вояки на службі в арміях Російської імперії та монархії Габсбургів. Українські січові стрільці в Першій світовій війні. Військово-історичний аспект Української революції та національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Українці в армії СРСР. Роль Другої світової війни у військовій історії України; Українська Повстанська Армія, її структура та досвід участі в бойових діях. Проблеми розбудови Збройних сил після здобуття Україною незалежності. Комбатантські (ветеранські) організації та їх значення у громадсько-політичному житті. Традиції та перспективи військово-патріотичного виховання української молоді

Мета курсу

Ознайомлення студентів з організацією військової справи в історії України. Розкриття значення збройних сил в українській історії.

Програмні результати навчання

1.Використання найважливіших фактів з історії українського війська під час вивчення курсу історії України; 2. Використовувати принципи історизму і об’єктивності для аналізу і оцюнювання актуальних проблем військового розвитку в Україні на всіх етапах її існування; 3. Використовувати набуті знання у виховній роботі в школі з метою роз’яснення значущості історичного досвіду багатовікової боротьби українського народу за свою свободу і незалежність. 4. Пропагувати кращі бойові і патріотичні традиції та внесок видатних державних і військових діячів у справу будівництва українських Збройних Сил.

Автори курсу

Виноградов Степан Васильович

Викладачі

Виноградов Степан Васильович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0