Історія парламентаризму на українських землях: XIV–XVIII ст.

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Боротьба за станові привілеї в Польському Королівстві в другій половині XIV–XV ст. Шляхетська демократія і вибір короля після 1572 р. Сейм як вища представницька інституція (кінець XV–XVI ст.). Nihil novi і його вплив на трансформацію діяльності сема. Liberum vetо – засада одностайності. Провінційні сеймики після 1572 р. і міжкоролів’я. Запізніла спроба реформ впродовж 60–90-х рр. XVIII ст. Історіографія історії парламентаризму в українських землях у XIV–XVIII ст.

Мета курсу

- Поглиблення та розширення знань з історії України у пізньому Середньовіччі та Ранньоново добу. - Вивчення практики парламентаризму на українських землях у XIV–XVIII ст. - Висвітлення основних явищ і чинників в історії парламентаризму на українських землях у XIV–XVIII ст.

Програмні результати навчання

- Зрозуміти та засвоїти вплив парламентаризму на суспільне життя українських земель у XIV–XVIII ст. - Вивчити основні практики парламентаризму на українських землях у XIV–XVIII ст. - З'ясувати вплив парламентарних практик на формування політичної культури українських земель у XIV–XVIII ст.

Автори курсу

Віталій Миколайович Михайловський

Викладачі

Віталій Миколайович Михайловський

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0