Медіаграмотність

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна спрямована на формування у будь-якого споживача інформації навичок диференціювання фактів та пропаганди, розпізнавання інформаційних фейків, навичок опертя маніпулятивним технологіям

Мета курсу

Формування інформаційно-комунікативної компетентності, свідомого сприймання інформації

Програмні результати навчання

Формування медіаграмотності, свідомого сприймання інформації ЗМІ

Автори курсу

Олена Анатоліївна Росінська

Підрозділ

Кафедра журналістика та нових медіа,
Інститут журналістики

Викладачі

Олена Анатоліївна Росінська

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0