Медіаграмотність


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна спрямована на формування у будь-якого споживача інформації навичок диференціювання фактів та пропаганди, розпізнавання інформаційних фейків, навичок опертя маніпулятивним технологіям

Мета курсу

Формування інформаційно-комунікативної компетентності, свідомого сприймання інформації

Програмні результати навчання

Формування медіаграмотності, свідомого сприймання інформації ЗМІ

Автори курсу

Росінська Олена Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра журналістика та нових медіа,
Інститут журналістики

Викладачі

Росінська Олена Анатоліївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0