Психологічні техніки цілепокладання та розробки життєвої стратегії

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядається процес цілепокладання як практичне осмислення людиною своєї діяльності з точки зору формування (постановки) цілей і їх реалізації (досягнення) для подальшого використання у психотерапевтичній, психокорекційній, тренінговій та консультативній роботі з довгостроковими результатами розвитку особистості. Змістовий модуль 1.Цілепокладанняякінструментособистісногоростуіпсихологічноїроботи. Поняття цілепокладання та життєвої стратегії у психологічній науці. Потреби, можливості, бажання та ресурси особистості. Психологічні моделі цілепокладання. Особистість як суб’єкт життя. Психологія життєвого вибору. Особливості взаємодії особистості з часом (тайм-менеджмент). Змістовий модуль 2. Психологічні особливості цілепокладання та розробки життєвої стратегії.  Психологічний стан людини та цілі. Цілі та особистісна, емоційна, когнітивна, ціннісна організаціія особистості. Поняття життєвого плану особистості. Цілі та життєві сфери особистості.

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у галузі психології цілепокладання та розробки життєвої стратегії особистості як інструментів особистісного росту і психологічної роботи

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу змісту та функцій постановки цілей для розробки життєвої стратегії особистості, • вміння використовувати психологічні техніки цілепокладання на різних етапах життєвого шляху особистості.

Автори курсу

Цюман Тетяна Петрівна

Викладачі

Цюман Тетяна Петрівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 0
Години (60)
Лекції 0 0 6 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 22 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0