Психологія агресії у ЗМІ

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються основні наукові уявлення про явище агресії та насильства у медіавиробнитві та споживанні. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через формування у студентів навичок аналізу деструктивних психологічних впливів та маніпуляції масовою свідомістю у ЗМІ. Змістовий модуль 1. Проблема агресії і насильства: світоглядно-інформаційний вимір. Проблема культивування насильства у ЗМК. Неправдива інформація як акт психологічного насильства. Когнітивні та поведінкові наслідки агресії у повідомленнях ЗМІ. Сприйняття агресії у ЗМІ як соціально бажаної моделі. Трансформація образу реальності під дією агресивного медіаконтенту. Особливості агресивної аудиторії. Емоційні наслідки повідомлень з елементами агресії. Романтичний ореол насильства у ЗМІ. Симптоми “ефірного наркомана”. Психотерапевтична роль телебачення. Змістовий модуль 2. Природа медіа агресії та насильства. Поняття екранної агресії та особливості дослідження. Поняття екранного тероризму. Метафізичний вимір телевізійної агресії. Перехрестя еротики і насильства на екрані. Психологічна привабливість зла. Вплив віртуальних інформаційних ресурсів на формування життєвих установок суспільства. Соціально-психологічні проблеми спілкування у віртуальній реальності. Поняття соціальної мережі. Теоретичні засади відстеження деструктивних процесів
у соціальних мережах. Провокативний вплив соціальних мереж на масову свідомість та масову поведінку. Поняття віртуальної агресії. Кібербулінг. Кіберпереслідування. Тролінг та його типологія. Психологічний портрет інтернет-агресора.

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у взаємодії особистості та медіасередовища і формування здатності до зниження інтенсивності психологічного впливу на особистість агресивного медіаконтенту,

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу взаємодії особистості та агрессивного медіасередовища; • вміння ефективно планувати та організовувати просвітницьку діяльність для зменшення ризиків агресивної поведінки особистості; • уміння знаходити та аналізувати інформаційні джерела щодо механізмів психологічного впливу на особистість агрессивного медіаконтенту.

Автори курсу

Тетяна Петрівна Цюман

Викладачі

Тетяна Петрівна Цюман

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 0 2 0