Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Академічний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» реалізується в рамках пілотного проєкту “Підприємницький університет”, який запроваджений Стартап-інкубатором YEP спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Дія.Бізнес та Українським фондом стартапів, пройшов рецензування міжнародних партнерів та експертів: Університету Штату Північна Кароліна (США), Університету Тарту (Естонія), Олени Донець (екс-директорка стартап-акселератору Тель-Авівського Університету, співзасновниця Duco.io, Ізраїль). Головна мета даного проєкту – вивести університетське підприємництво в Україні на якісно новий рівень та запустити тренд на створення стартапів серед молоді та студентів. Курс відзначається органічним поєднанням академічної складової з акумулюванням найкращого світового досвіду щодо екосистеми стартапів, пропонує реальні актуальні можливості для молодих підприємців, формує необхідні навички для запуску своєї справи, стимулює створення та розвиток власної бізнес-ідеї.

Мета курсу

Формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до участі в інкубаційних, акселераційних і грантових програмах підтримки стартапів

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: роль стартапів у світовій економіці, складові частини стартап екосистеми та зв’язки між ними; інструменти оцінки підприємницьких якостей; етапи розвитку команди; інструменти дизайн мислення, методи оцінки проблеми - карта емпатії, глибинне інтерв’ю, карта стейкхолдерів тощо; інструменти брейнстормінгу; принципи customer development; інструменти для формування та валідації бізнес-моделі; базові принципи маркетингу та сутність маркетингової стратегії, основні метрики діджитал маркетингу; поняття MVP, базові принципи UI/UX дизайну, customer journey map; принципи венчурного ринку, типи інвесторів, етапи і раунди інвестицій; базові юридичні аспекти управління стартапами; основні принципи пітчів. Вміти: знаходити можливості для розвитку стартапу залежно від його стадії; формувати команду стартапу та розподілити в ній ролі; застосувати відповідні інструменти управління командою на різних етапах розвитку команди, визначити проблеми клієнта; знайти і вибрати ідею стартапу, оцінити її актуальність і реалістичність, валідувати гіпотези; застосовувати базові навички діджитал маркетингу – SMM, налаштування реклами, робота з лідерами думки; оцінювати об’єм ринку, проаналізувати конкурентів; обирати джерело фінансування; володіти інструментами створення презентацій, фандрейзингу.   Результатами засвоєння дисципліни повинні бути наступні етапи формування у студентів компетентностей: здатність розуміти основні принципи роботи стартап екосистеми; здатність ефективно працювати в команді; здатність придумати ідею стартапу; креативне мислення та дизайн мислення; здатність розробити бізнес-модель стартапу; здатність створити продукт; здатність підготувати власний проєкт для пошуку фінансування.

Підрозділ

Кафедра фінансів та економіки,
Факультет інформаційних технологій та управління

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано); 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти); 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 032.00.02 Історія та археологія; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 053.00.03 Психологія бізнесу та управління; 053.00.04 Консультаційна психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 061.00.05 Міжнародна журналістика; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 122.00.01 Інформатика; 125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 231.00.04 Соціальна адвокація; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 6 0 6 0 0 0
Години (180)
Лекції 28 0 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 36 0 36 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 12 0 12 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 74 0 74 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 50 2 0