Математика без обчислень

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Розв’язування логічних задач – захопливе і корисне заняття. В них начебто немає ніякої математики – нема ні чисел, ні функцій, ні формул.  Однак їх пронизує дух математики. Логічні задачі вирізняються тим, що в них, як правило, немає обчислень, а розв’язуються вони шляхом розмірковувань. Розглядаються загальні підходи та різні методи й способи розв’язування логічних задач; розв’язуються різні типи нестандартних задач із цікавим змістом, задач-жартів, задач-загадок тощо; розглядаються деякі математичні софізми, зокрема, апорії Зенона. Також розглядаються дивовижний світ симетрії, «чудові» криві, правильні многогранники, красу фракталів, перспективу як геометрію живопису, таємницю Золотого перерізу, піфагорійське вчення про число, математичний стрій музики.

Мета курсу

Сформувати уміння розв’язувати логічні задачі, що якнайкраще сприяє розвитку критичного мислення і винахідливості; сформувати уявлення про суть математичних (зокрема, геометричних) законів будови оточуючого світу (природного, мистецького, музичного тощо), переконання, що математика, мистецтво, краса і гармонія – поняття нероздільні.

Програмні результати навчання

Зацікавленість логічними математичними задачами; Оволодіння загальними підходами до розв’язування логічних задач та окремими методами розв’язання нестандартних задач.

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 16 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 40 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1