Математичний практикум з критичного мислення

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Логіка як уміння мислити послідовно й несуперечливо потрібна нам в дуже багатьох життєвих ситуаціях, починаючи від розв’язання складних технічних чи бізнесових проблем і закінчуючи переконанням співрозмовника чи здійсненням покупок в магазині. Незважаючи на велику потребу в цьому умінні, люди часто допускають логічні помилки, навіть цього не підозрюючи. Бо вважають, що для правильного мислення досить життєвого досвіду та здорового глузду, а закони формальної логіки ні до чого. У більшості простих ситуацій так воно і є. Однак, якщо виникає потреба пізнати складніші об’єкти, явища, процеси, то «досвід» і один лише «здоровий глузд» часто приводять до помилки. Коли найкраще навчатися правильного мислення? Логічне мислення можна і потрібно розвивати та тренувати у будь-якому віці. Пропонований курс має практичне спрямування, а тому побудований у вигляді практичних занять та тренінгів, на яких ви оволодієте мистецтвом правильно мислити, цілеспрямовано використовуючи закони і правила логіки.  

Мета курсу

Сформувати навички критичного мислення, тобто навчити мислити логічно, аргументовано, аналітично; правильно дискутувати та висловлювати свою думку

Програмні результати навчання

- здатність мислити логічно, тобто аргументовано, доказово, точно й послідовно, ясно й лаконічно висловлювати свою думку; - здатність відрізняти істинне судження від хибного, строге доведення від евристичних міркувань, - сформованість вимогливості до повноти доказової бази, уміння перевіряти правильність доведення; - уміння правильно узагальнювати, порівнювати, класифікувати, діяти за аналогією

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 56 56 56 56 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 8 8 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 56 56 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0