Сучасні технології програмування

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс містить сучасні відомості з методологій і технологій програмування, архітектури програмного продукту та технології управління програмними проектами. Вивчення дисципліни формує вміння розробляти програмні проекти на основі використання технології об’єктно-орієнтованого програмування, передавати інформацію з одного програмного продукту до іншого, уявлення про шляхи розвитку сучасних технологій програмування.

Мета курсу

розширення додаткової фахової компетентності (за спеціалізацією).

Програмні результати навчання

- Володіти базовими знаннями щодо основних парадигм проектування програмного забезпечення: структурної, об’єктно-орієнтованої, компонентної, аспектно-орієнтованої, сервіс-орієнтованої, мультиагентної, розподіленої тощо. - Володіти системним програмним забезпеченням, знати принципи роботи компіляторів, інтерпретаторів, компонувальників, налагоджувачів, утиліт, систем управління файлами, драйверів та ін. - Здатність застосовувати технології програмування, засновані на структурній, об’єктно-орієнтованій, компонентній, аспектно-орієнтованій, сервіс-орієнтованій, мультиагентній, розподіленій, логічній та інших парадигмах. - Здатність проектувати WEB-ресурси з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів за допомогою технологій Java, Perl, PHP тощо.

Автори курсу

Голуб Белла Львівна

Викладачі

Яскевич Владислав Олександрович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (7) 0 0 0 7 0 0
Години (210)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1