Від Шекспіра до Стоппарда: тенденції та знакові явища у розвитку драматургії Великої Британії


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс розкриває  закономірності розвитку драматургії  Великої Британії  у зв’язку з розвитком англійського театрального мистецтва і в контексті певних історично - культурних епох, зупиняючись на аналізі явищ знакових для часу і типових для національного менталітету, як це вказано у назві – від Шекспіра до Стоппарда ,тобто від класики – до сучасності

Мета курсу

Вміння орієнтуватися у розвитку і напрямах розвитку англійської культури та історії. Шекспірівські впливи у драматургії Великої Британії. Розглянути британський театр як особливий феномен британської культури й ментальності

Програмні результати навчання

Знання з формування європейського театру за часів Середньовіччя й три складові європейського театру. Особливості творчості Шекспіра і театр доби Шекспіра. Сутність і причини виникнення шекспірівського питання. Специфіка комедії доби Реставрації та її вплив на комедії Оскара Уайльда. Інтелектуальні п’єси Бернарда Шоу. Театр амплуа, кінематограф і «добре зроблені п’єси» початку ХХ сторіччя. Театральна революція 1956 року – «розгнівані молоді люди» (Джон Осборн). Формування естетики постмодерної драматургії та естетики постмодерного театру. Постмодерне прочитання Шекспіра у творчості Стоппарда

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0