Програмування на мові Pyton

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Знайомство з мовою Pyton та середовищем розробки. Інтерактивний режим роботи. Створення скриптів. Дані та їх типи. Оператори мови. Строки символів. Обробка структур. Словники мови Pyton. Функції мови Pyton.

Мета курсу

Розширення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Здатність з’ясовувати особливості предмету дослідження на базі методів системного аналізу та кібернетики. - Володіти базовими знаннями щодо основних парадигм проектування програмного забезпечення: структурної, об’єктно-орієнтованої, компонентної, аспектно-орієнтованої, сервіс-орієнтованої, мультиагентної, розподіленої тощо. - Володіти системним програмним забезпеченням, знати принципи роботи компіляторів, інтерпретаторів, компонувальників, налагоджувачів, утиліт, систем управління файлами, драйверів та ін. - Здатність застосовувати технології програмування, засновані на структурній, об’єктно-орієнтованій, компонентній, аспектно-орієнтованій, сервіс-орієнтованій, мультиагентній, розподіленій, логічній та інших парадигмах.

Автори курсу

Белла Львівна Голуб

Викладачі

Белла Львівна Голуб

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0 0 0