Програмування на мові C#

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Об'єктна орієнтація програм на C#. Типи в мові C#. Операції і цілочисельні вирази. Вирази з операндами базових типів. Типи C# як класи платформ .Net framework. Оператори. Масиви. Строки – об’єкти класу string. Методи C#. Клас як сукупність статичних членів. Клас як типи. Засоби взаємодії з об'єктами. Виключення, вкладення та спадкування класів. Інтерфейси.

Мета курсу

Розширення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Здатність з’ясовувати особливості предмету дослідження на базі методів системного аналізу та кібернетики. - Володіти базовими знаннями щодо основних парадигм проектування програмного забезпечення: структурної, об’єктно-орієнтованої, компонентної, аспектно-орієнтованої, сервіс-орієнтованої, мультиагентної, розподіленої тощо. - Володіти системним програмним забезпеченням, знати принципи роботи компіляторів, інтерпретаторів, компонувальників, налагоджувачів, утиліт, систем управління файлами, драйверів та ін. - Здатність застосовувати технології програмування, засновані на структурній, об’єктно-орієнтованій, компонентній, аспектно-орієнтованій, сервіс-орієнтованій, мультиагентній, розподіленій, логічній та інших парадигмах.

Автори курсу

Голуб Белла Львівна

Викладачі

Голуб Белла Львівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1