Програмування для мобільних пристроїв

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Знайомство з мобільними технологіями. Операційні системи Windows ME, iOS, Android. Розробка  додатків на мові Java, JVM-мови, платформи сценаріїв, інструменти HTML5/CSS/JavaScript та ін.

Мета курсу

Розширення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Здатність з’ясовувати особливості предмету дослідження на базі методів системного аналізу та кібернетики. - Здатність приймати управлінські рішення на основі чинного законодавства, з урахуванням їх впливу на права членів колективу розробників та розумінням особистої відповідальності щодо їх наслідків. - Володіти базовими знаннями щодо основних парадигм проектування програмного забезпечення: структурної, об’єктно-орієнтованої, компонентної, аспектно-орієнтованої, сервіс-орієнтованої, мультиагентної, розподіленої тощо. - Володіти системним програмним забезпеченням, знати принципи роботи компіляторів, інтерпретаторів, компонувальників, налагоджувачів, утиліт, систем управління файлами, драйверів та ін. - Здатність застосовувати технології програмування, засновані на структурній, об’єктно-орієнтованій, компонентній, аспектно-орієнтованій, сервіс-орієнтованій, мультиагентній, розподіленій, логічній та інших парадигмах.

Автори курсу

Голуб Белла Львівна

Викладачі

Голуб Белла Львівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 3 0 0 0 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1