Апаратне забезпечення робочих станцій та ноутбуків

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс містить загальні принципи будови робочих станцій та ноутбуків, їх класифікацію, особливості будови різних класів комп’ютерів їх експлуатації і обслуговування. Розглядається особливості будови і властивості робочих станцій, функції і напрями використання робочих станцій, архітектура і функції мобільних та портативних апаратних засобів. Вивчення дисципліни формує вміння проводити дослідження архітектури сучасних апаратних засобів робочих станцій та ноутбуків; досліджувати типи і параметри апаратних засобів робочих станцій та ноутбуків; здійснювати просте технічне обслуговування робочих станцій та ноутбуків.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності

Програмні результати навчання

Здатність: - розробляти та досліджувати алгоритми функціонування інформаційної системи методами неперервної, дискретної математики, математичної логіки тощо. - будувати абстрактну архітектуру (логічну модель) комп’ютеризованої системи. Володіти базовими знаннями щодо фізичних процесів в обчислювальних системах. - виокремлювати основні архітектурні компоненти, описувати їх функції, зв’язки (інтерфейси) між ними та правила, що регламентують ці зв’язки в централізованих та розподілених архітектурах. - визначати апаратну платформу та програмне середовище, що відповідають обраній архітектурі. - будувати інформаційні моделі предмету дослідження: описувати його суттєві параметри та змінні величини, виокремлювати його вхідні та вихідні параметри та встановлювати зв’язки між ними. - визначати апаратну платформу та програмне середовище, що відповідають обраній архітектурі. - розробляти компонентну модель та модель реалізації інтелектуальної системи на основі визначення особливостей зберігання даних, методів доступу і т. ін.

Автори курсу

Абрамов Вадим Олексійович

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Абрамов Вадим Олексійович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 0 0 5 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1