Особливості англійської публіцистичної прози початку ХVІІІ століття


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Огляд та аналіз англійської публіцистичної прози початку 18 сторіччя нададуть студентам не тільки початкові уявлення про формування професійної журналістики у Великій Британії (на прикладі журналів Фріголдер, Глядач, Дослідник та інші ), але й дозволять проаналізувати  в повному обсязі творчість найвідоміших англійських письменників-просвітників Джонотана Свіфта, Даніеля Дефо,Генрі Філдінга як публіцистів. Журналістська діяльність і публіцистичні твори означених письменників залишаються поза увагою у загальних курсах Історії зарубіжної літератури ХVІІІ сторіччя, де вивчається лише їхня  романна творчість. Британське 18 сторіччя є цікавим як доба формування  громадянського суспільства, парламентської держави у сучасному значенні, партійної системи Великої Британії, взаємин влади і суспільства. Ці процеси знайшли  відображення  у  діяльності журналів , які підтримували ту чи іншу політичну силу (партії вігів і торі) і перебували між собою у стані «памфлетної війни». Памфлет стає на той час провідним публіцистичним жанром . Причому кожен з  авторів дає свої стильові особливості цього жанру: саркастичний Свіфт, занурений у «ірландське питання», прямолінійний та відданий справі нової політичної сили Дефо та Філдінг з його суто англійським гумором

Мета курсу

Мета курсу – розширення компетентностей, які студенти отримують у загальних курсах з історії зарубіжної журналістики та видавничої справи

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 28 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 28 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0