Технології сучасних локальних мереж

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс містить загальні принципи будови локальних комп’ютерних мереж, їх класифікацію, комутацію каналів, пакетів. Розглядається спеціальне програмне забезпечення і системне мережеве програмне забезпечення. Детально викладено модель відкритих систем OSI,комутовані мережі, віртуальні локальні мережі VLAN та мережі з маршрутизацією. Вивчення дисципліни формує вміння встановлювати, налаштувати і обслуговувати локальні комп’ютерні мережі

Програмні результати навчання

- Здатність розробляти концепцію побудови локальних комп’ютерних мереж на основі стандартних протоколів і інтерфейсів (HTTP, FTP, TCP/IP, WAP, Wi-Fi тощо). - Здатність вибирати топологію комп’ютерної мережі. - Здатність планувати мережну інфраструктуру, програмне і апаратне забезпечення, фізичне розміщення користувачів, ділення мережі на сегменти, мережні протоколи тощо. - Здатність розробляти логічну і фізичну структуру локальної комп’ютерної мережі, топологію структурованих кабельних систем. - Здатність вибирати програмне забезпечення комп’ютерних мереж за допомогою нормативно-довідкової інформації, використовуючи процедури аналізу типових проектних рішень. - Здатність розробляти програмне забезпечення для локальних комп’ютерних мереж, Інтернет-серверів, інформаційних порталів Інтернет, WEB-інтерфейсів. - Володіти технологіями налагодження, обслуговування та експлуатації програмного забезпечення комп’ютерних мереж. - Володіти методами захисту інформації в локальних мережах. - Здатність адмініструвати шкільну комп’ютерну мережу, застосовувати технологію організації та проведення тестування, мережні технології та освітні ресурси глобальної мережі Інтернет.

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 4 2 0 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1