Вбудовані комп’ютерні системи управління

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Кількість вбудованих систем управління у світі перевищує кількість комп’ютерів і вони зустрічаються на кожному кроці. Вбудована система управління складається з багатьох вузлів різної фізичної природи, має розвинуті апаратні і програмні засоби. Тому вивчення і опанування методами розробки і дослідження вбудованих систем управління є дуже актуальним завданням для фахівців комп’ютерних наук.

Мета курсу

Розширення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Здатність розробляти та досліджувати алгоритми функціонування інформаційної системи методами неперервної, дискретної математики, математичної логіки тощо. - Здатність розробляти та досліджувати алгоритми розв’язування математичних задач оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень. - Здатність будувати абстрактну архітектуру (логічну модель) комп’ютеризованої системи. Володіти базовими знаннями щодо фізичних процесів в обчислювальних системах. - Здатність виокремлювати основні архітектурні компоненти, описувати їх функції, зв’язки (інтерфейси) між ними та правила, що регламентують ці зв’язки в централізованих та розподілених архітектурах. - Здатність визначати апаратну платформу та програмне середовище, що відповідають обраній архітектурі. - Здатність будувати інформаційні моделі предмету дослідження: описувати його суттєві параметри та змінні величини, виокремлювати його вхідні та вихідні параметри та встановлювати зв’язки між ними. - Здатність розробляти та досліджувати математичні моделі оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень для об’єктів та процесів інформатизації. - Здатність класифікувати інтелектуальні системи та розробляти їх концептуальні моделі на основі аналізу предметної області, використовуючи методи добування та структурування знань. - Здатність розробляти компонентну модель та модель реалізації інтелектуальної системи на основі визначення особливостей зберігання даних, методів доступу і т. ін.

Автори курсу

Абрамов Вадим Олексійович

Викладачі

Абрамов Вадим Олексійович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1