Цифрова обробка відео та звуку


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Всього годин: 150

У даному курсі будуть розглянуті сучасні технології та особливості дискретизації звукових сигналів та сигналів зображень; способи подання цифрових аудіо та відео сигналів; способи та методи обробки аудіо та відео сигналів; файлові формати представлення аудіо та відео даних; принципи функціонування комп’ютерних апаратно-програмних засобів для обробки звуку та зображень. Для ефективного виконання професійних функцій бакалавра інформатики, студенти будуть вміти здійснювати оцифровування та обробку звукових сигналів за наперед заданими параметрами; здійснювати цифрові спецефекти із застосуванням комп’ютерних засобів обробки звуку; здійснювати обробку звукових сигналів та сигналів зображення з метою поліпшення їх якості, створення спецефектів, стиснення сигнальних потоків апаратно-програмними засобами комп’ютерних систем.

Мета курсу

Розширення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Володіти основами Інтернет-технологій і методами адміністрування Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформаційного порталу Інтернет, WEB-інтерфейсів. - Володіти знаннями про поширені протоколи Інтернет. - Володіти основами WEB-дизайну. - Володіти методами цифрового подання та обробки графічної, звукової та відео інформації. - Здатність обирати формати графічних, звукових та відео файлів; володіти засобами їх конвертації. - Володіти основами комп’ютерної графіки та веб-дизайну. - Здатність використовувати моделі передачі кольору, моделі візуалізації інформації (растрові, векторні, фрактальні та інші). - Володіти програмно-технічними засобами екранного макетування, процесами кольороподілу.

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 0 0 5 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1