Зв'язки з громадськістю: світова практика


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку дисциплін, що поглиблюють (розширюють) фахову компетентність у студентів  спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю». Предмет навчальної дисципліни: організація зв'язків з громадськістю за кордоном, тенденції розвитку світового PR. Курс розраховано для всіх,  хто хоче отримати актуальні знання щодо основних тенденцій розвитку світового PR.

Мета курсу

Формування у студентів системи знань про формування зв'язків з громадськістю за кордоном, про виникнення PR як професійної та наукової діяльності в зарубіжних країнах, про моделі сучасного PR в країна Європи, США, Азії та Африки.

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0