Тренінг особистісного зростання

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Відвідання тренінгу сприятиме поглибленню знань про себе, ефективні способи міжособистісної взаємодії, сутність толерантного спілкування; розкриттю власних творчих ресурсів, навчанню ефективній взаємодії з іншими та розвиткові здатності до самопрезентації та самовдосконалення.

Мета курсу

Поглиблення здатності до рефлексії та самоусвідомлення власної особистості. Формування загальних компетентностей: комунікативної та самоосвітньої.

Програмні результати навчання

Оволодіння навичками ефективного міжособистісного спілкування, підвищення емоційної стабільності, толерантності, здатності працювати у команді. Розкриття власного особистісного потенціалу.

Автори курсу

Оксана Петрівна Таран

Викладачі

Оксана Петрівна Таран

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 0 0 0 0 0