Комп'ютерний дизайн в Інтернеті, поліграфії та рекламі

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У даному курсі будуть розглянуті області застосування, основні етапи та завдання реклами та поліграфічного дизайну; схеми сучасного комп’ютерного дизайну, поліграфічного виробництва і особливості кожного його етапу; технологічні принципи основних та спеціальних способів комп’ютерного дизайну і друку;динаміка та закономірності застосування різних способів комп’ютерного дизайну в Інтернеті, поліграфії та рекламі; тенденції розвитку сучасної української поліграфічної промисловості; тенденції розвитку сучасного комп’ютерного дизайну світової поліграфічної промисловості; особливості додрукарського процесу.

Мета курсу

Розширення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Володіти основами Інтернет-технологій і методами адміністрування Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформаційного порталу Інтернет, WEB-інтерфейсів. - Володіти знаннями про поширені протоколи Інтернет. - Володіти основами WEB-дизайну. - Володіти методами цифрового подання та обробки графічної, звукової та відео інформації. - Здатність обирати формати графічних, звукових та відео файлів; володіти засобами їх конвертації. - Володіти основами комп’ютерної графіки та веб-дизайну. - Здатність використовувати моделі передачі кольору, моделі візуалізації інформації (растрові, векторні, фрактальні та інші). - Володіти програмно-технічними засобами екранного макетування, процесами кольороподілу.

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 0 0 5 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1