Фінансова грамотність

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Необхідність вивчення курсу «Фінансова грамотність» зумовлено тим, що відомості з актуальних питань роботи банківських установ, валютного та фінансового ринків і захисту прав споживачів фінансових послуг, планування та управління власним бюджетом містяться у розрізненому вигляді. Даний курс надає можливості формування у студентів фінансової культури, культури користування фінансовими послугами.

Мета курсу

Метою курсу «Фінансова грамотність» є ознайомлення студентів із сучасними фінансовими продуктами і послугами, набуття в них навичок використання таких продуктів, а також вміння проводити управління, планування власного фінансового майбутнього.

Програмні результати навчання

До загальних цілей, які реалізуються при вивченні фінансової грамотності належать: ˗         засвоєння фундаментальних знань про фінансове життя суспільства, основних економічних категорій, законів, закономірностей та тенденцій; ˗         сприяння розвитку навичок раціональної економічної і фінансової поведінки людини як споживача фінансових послуг, платника податків тощо; ˗         підтримка інтересу до вивчення предметів економічного спрямування; ˗         формування фінансової культури; ˗         формування цілісного світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо.   Відповідно до загальних цілей курсу, основні завдання полягають в тому, щоб через практичну діяльність, адаптовану до вікових особливостей, сформувати певні специфічні компетенції: ˗         потреба контролювати свої щоденні витрати; ˗         розуміння того, як складати свій бюджет, чому важливо заощаджувати, для чого потрібне страхування; ˗         розуміння ролі фінансових установ в економіці; ˗         уміння знаходити інформацію про конкретні види фінансових послуг, що надаються різними фінансовими установами; ˗         уміння визначати доцільність користування тими чи іншими фінансовими послугами; ˗         навички оцінки переваг і недоліків різних фінансових продуктів.

Автори курсу

Андрій Юрійович Рамський

Підрозділ

Кафедра фінансів та економіки,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Андрій Юрійович Рамський

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0