Гендерна історія Західної цивілізації

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Пропонований курс дає можливість поглибленого вивчення теоретичних засад соціальної і культурної антропології, сприятиме ознайомленню з концепціями жінки і жіночості,  повсякденним життям жінок різних соціальних верств і їхньою роллю у соціумі, родині, а також виокремленню жіночих набутків західної культури від античності до сьогодення. Курс забезпечує формування навичок і компетенцій гендерних досліджень у гуманітарних науках; вмінь оцінки явищ, подій і процесів світової культури крізь призму гендерного підходу.

Мета курсу

Ознайомити студентів з гендерними аспектами функціонування західної цивілізації, вивчити загальні закономірності культурно-історичного процесу крізь призму зміни суспільного статусу жінки, її місця і призначення, еволюції сімейно-шлюбних норм та сексуальної моралі, виявити архетипи жіночих образів у світовій культурі та їхню трансформацію

Програмні результати навчання

Знанння щодо закономірностей становлення і розвитку всесвітнього культурно-історичного процесу і з’ясування його «жіночого» компоненту; - знання з соціокультурної історії за такими основними напрямками як історичні персоналії, антропологія освіти і виховання, історія сім’ї та дитинства, побутова історія, історія ментальностей.

Автори курсу

Оксана Олександрівна Драч

Підрозділ

Кафедра всесвітньої історії ,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Оксана Олександрівна Драч

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 4 0 0 0