Формування сценічного іміджу виконавця

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Курс «Формування сценічного іміджу виконавця» спрямований на виховання естетичного смаку у студентів-вокалістів, підготовку до самостійного режисерського вирішення питань постановки сценічного номеру, створення власного сценічного образу.

Мета курсу

Розширення основної фахової компетентності (вокально-сценічної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення курсу студенти мають знати: - базовий понятійний апарат курсу (імідж, стиль, сценічний образ, іміджмейкер тощо); - ефективні засоби створення сценічного іміджу; - якими методами донести до слухача власну інтерпретацію виконуваного твору. вміти: -  застосовувати набуті знання на практиці; - змінювати імідж відповідно до виконуваного вокального твору; - створювати власний сценічний образ; - самостійно вирішувати режисерські завдання з постановки сценічного (вокального/вокально-танцювального) номеру.

Автори курсу

Дмитро Анатолійович Лєвіт

Підрозділ

Кафедра академічного та естрадного вокалу,
Інститут мистецтв

Викладачі

Дмитро Анатолійович Лєвіт

Призначення

(Бакалавр)

025.00.02 Сольний спів

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0