Арт-менеджмент музичних проектів

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Підвищення інтелектуальної і професійної компетентності, виробітку стратегії соціальної адаптиції і професійного визначення, формування навичок професийної арт-діяльності, з'єднання теоретичного змісту з питаннями практичної роботи.

Мета курсу

Розширення основної фахової компетентності (вокально-виконавська, вокально-сценічна)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення курсу студенти мають:  знати: - теоретичні основи творчо-виробничої діяльності театрально-видовищних підприємств; - логіку процесу організації і реалізації творчого проекту; - методи діагностики ринку арт-продукції, прийомами маркетингових досліджень. - правові складові арт-індустрії. вмити: - опанувати навички соціального дослідження в області арт-індустрії; - використати отримані знання по створенню творчої програми, арт-проекту; - оцінити соціальну практику і напрями експериментального пошуку в області арт-діяльності.

Автори курсу

Дмитро Анатолійович Лєвіт

Підрозділ

Кафедра академічного та естрадного вокалу,
Інститут мистецтв

Викладачі

Дмитро Анатолійович Лєвіт

Призначення

(Бакалавр)

025.00.02 Сольний спів

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0