Ейдетика

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Дисципліна пропонує теоретичний огляд та практичне засвоєння системи ейдетичних методів збереження різних видів інформації: методів та прийомів легкого та ефективного запам’ятовування зображень, іншомовних слів, текстів, віршів, чисел і дат, імен, облич, запахів, звуків тощо.

Мета курсу

Розвивати високий рівень усвідомлення, здатність до самовдосконалення; розширити загальну ерудицію, коло інтересів, сформувати прагнення до здорового способу життя.

Програмні результати навчання

Навички застосування  психотехнік у практичній діяльності. Мнемонічні та ейдетичні методи збереження інформації. Базові методи ейдетики. Прийоми запамятовування залежно від виду інформації. Пам'ять у повсякденному житті.

Автори курсу

Наталія Валеріївна Миколенко

Підрозділ

Кафедра практичної психології,
Інститут людини

Викладачі

Наталія Валеріївна Миколенко

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 4 0 0