Блок "Практикум з психологічної допомоги"

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Блок "Практикум з психологічної допомоги" складається із чотирьох дисциплін: Психічна саморегуляція та аутотренінг (2 курс, 3 семестр, 6 кредитів); Психологія успішної ідентичності (2 курс, 4 семестр, 6 кредитів); Психологічна допомога та самодопомога при депресії та тривозі (3 курс, 5 семестр, 4 кредити); Метафоричні асоціативні карти (МАК) та психологічні ігри у роботі психолога (3 курс, 6 семестр, 4 кредити) Дисципліна пропонує виклад основних теоретичних та методологічних основ психології успішної ідентичності особистості; психічної саморегуляції  та аутотренінгу; психологічної допомоги та самодопомоги при депресії та тривозі; використання метафоричних асоціативних карт та психологічних ігор в роботі психолога.   

Мета курсу

Навчити визначати обсяг та характер психологічної допомоги, необхідної клієнтові; формувати уміння ефективно проводити психологічну консультацію та психокорекцію відповідно до клієнтського запиту за допомогою сучасних ефективних технологій та інструментарію. 

Програмні результати навчання

Навички застосування  психотехнік у психопрактичній діяльності. Знання про особливості розвитку людини, вплив  психологічних чинників на процес розвитку. Уміння визначати психологічні ресурси з метою досягнення професійного та життєвого успіху.

Автори курсу

Тамара Валеріївна Грубі, Оксана Анатоліївна Краєва, Олена Олександрівна Литвиненко, Наталія Валеріївна Миколенко

Підрозділ

Кафедра практичної психології,
Інститут людини

Викладачі

Тамара Валеріївна Грубі, Оксана Анатоліївна Краєва, Олена Олександрівна Литвиненко, Наталія Валеріївна Миколенко

Призначення

(Бакалавр)

053.00.02 Практична психологія

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (20) 6 6 4 4 0 0