Моделювання предметів інтер'єру та ландшафту

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У даному курсі будуть розглянуті загальні відомості про створення креслень та ескізів предметів інтер’єру та ландшафту; особливості комп’ютерного моделювання предметів інтер’єру та ландшафту, використовуючи складні структури і форми заданого стилю;програмні засоби комп’ютерного моделювання предметів інтер’єру та ландшафту; основи комп’ютерного дизайн-проектування інтер'єру; методи побудови, перетворення і аналізу графічної  інформації; методи підготовки графічних проектів

Мета курсу

Розширення загальних та фахових компетентностей

Програмні результати навчання

- Володіти знаннями про поширені протоколи Інтернет. - Володіти основами WEB-дизайну. - Здатність обирати формати графічних, звукових та відео файлів; володіти засобами їх конвертації. - Володіти основами комп’ютерної графіки та веб-дизайну. - Здатність використовувати моделі передачі кольору, моделі візуалізації інформації (растрові, векторні, фрактальні та інші). - Володіти програмно-технічними засобами екранного макетування, процесами кольороподілу. - Здатність користуватися прикладним програмним забезпеченням, зокрема пакетами прикладних програм, офісними, мультимедійними, графічними, навчальними системами, системами керування вмістом (content managment), порталом тощо.

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 0 3 2 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1