Спеціальні методики розвитку психічних функцій у дітей з мовленнєвими порушеннями

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни –  процес використання сучасних методик і технологій корекції розвитку дітей з порушеннями мовлення; гармонізація розвитку психічних функцій і мовлення за допомогою педагогічних технологій, оскільки труднощі мовленнєвого розвитку дитини спричиняють затримку розвитку її психічних функцій. Завдання курсу: закріпити у студентів цілісність уявлення  про психічний розвиток особистості; озброїти студентів технологіями поєднання в практичній діяльності розвитку психічних функцій, формування і корекції мовлення; зорієнтувати студентів на використання потенційних можливостей дитини з мовленнєвими порушеннями, які виявлені при роботі з дітьми інших нозологій (зокрема з сенсорними порушеннями); розкрити ефективність системи роботи з формування, корекції мовлення і розвитку психічних функцій у дитини з мовленнєвими порушеннями.

Мета курсу

Поглиблене вивчення спеціальних методик розвитку психічних функцій у дітей з мовленнєвими порушеннями; поглиблення і розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.

Програмні результати навчання

Компетентність студентів у плануванні та реалізації логопедичних занять з формування та корекції мовлення на базі розвитку психічних функцій; уміння здійснювати корекційну роботу, орієнтовану на становлення та повноцінний розвиток особистості; здатність студентів забезпечувати дитині можливість інтенсивного розвитку, що дозволить їй уникнути психічних травм в колективі однолітків у процесі навчання.

Автори курсу

Луцько Катерина Василівна

Викладачі

Луцько Катерина Василівна, Мороз Ольга Володимирівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 10 10 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 18 18 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 20 1 0
Максимальна кількість 20 1 0