Сучасні технології проектування в CAM/CAD системах

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У даному курсі будуть розглянуті сучасні технології тривимірного моделювання графічних об’єктів у CAM/CAD системах в обсязі, необхідному для ефективного виконання професійних функцій бакалавра інформатики; способи створення, перетворення і аналізу тривимірних графічних зображень; розв’язання практичних задач із застосуванням сучасних комп’ютерних систем автоматизованого проектування

Мета курсу

Розширення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Володіти основами Інтернет-технологій і методами адміністрування Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформаційного порталу Інтернет, WEB-інтерфейсів. - Володіти знаннями про поширені протоколи Інтернет. - Володіти методами цифрового подання та обробки графічної, звукової та відео інформації. - Здатність обирати формати графічних, звукових та відео файлів; володіти засобами їх конвертації. - Володіти основами комп’ютерної графіки та веб-дизайну. - Володіти програмно-технічними засобами екранного макетування, процесами кольороподілу.

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 4 1 0 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1