Спеціальна психологія

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – особливості психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Вивчення цієї навчальної дисципліни спрямоване на оволодіння знаннями про закономірності та особливості психічного розвитку осіб при різних порушеннях: інтелектуальних, сенсорних, опорно-рухових, мовленнєвих, аутистичних; специфічні особливості діагностичної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку.

Мета курсу

Поглиблення знань про особливості дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Поглиблення фахової компетентності у сфері психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Програмні результати навчання

Оволодіння здатністю диференціювати порушення психофізичного розвитку у дітей та формування навичок їх психологічного супроводу.

Автори курсу

Оксана Петрівна Таран

Викладачі

Ольга Володимирівна Мороз, Оксана Петрівна Таран

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0