Сучасні технології тривимірного моделювання

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У даному курсі будуть розглянуті сучасні технології тривимірного моделювання графічних об’єктів в обсязі, необхідному для ефективного виконання професійних функцій бакалавра інформатики; базові поняття тривимірної комп'ютерної графіки, області застосування тривимірної графіки, а також переваги та недоліки її використання; способи створення, перетворення і аналізу тривимірних графічних зображень; розв’язання практичних задач із застосуванням сучасних комп’ютерних систем автоматизованого проектування.

Мета курсу

Розширення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Володіти основами WEB-дизайну. - Володіти методами цифрового подання та обробки графічної, звукової та відео інформації. - Здатність обирати формати графічних, звукових та відео файлів; володіти засобами їх конвертації. - Володіти основами комп’ютерної графіки та веб-дизайну. - Здатність використовувати моделі передачі кольору, моделі візуалізації інформації (растрові, векторні, фрактальні та інші). - Володіти програмно-технічними засобами екранного макетування, процесами кольороподілу. - Здатність користуватися прикладним програмним забезпеченням, зокрема пакетами прикладних програм, офісними, мультимедійними, графічними, навчальними системами, системами керування вмістом (content managment), порталом тощо.

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 4 1 0 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1