PR в Інтернеті


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку дисциплін, що формують загальні компетентності у студентів усіх спеціальностей. Студенти, які освоїли даний курс, набувають знань та практичних навичок щодо розробки комплексних інформаційних кампаній в Інтернеті, використовуючи блоги, соціальні мережі та інтернет-ЗМІ; піготовки і розміщення PR-матеріалів (текстові, фото, аудіо, відео) в Мережі; а також визначення інформаційних майданчиків для проведення PR-комунікації з урахуванням цільових аудиторій проекту.

Мета курсу

Формування у студентів теоретичних уявлень і практичних навичок ефективної PR-комунікації в мережі Інтернет

Програмні результати навчання

Знання та практичні навички щодо розробки комплексних інформаційних кампаній в Інтернеті, використовуючи блоги, соціальні мережі та інтернет-ЗМІ.

Автори курсу

Нетреба Маргарита Миколаївна

Викладачі

Нетреба Маргарита Миколаївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 2
Максимальна кількість 25 1 2