Основи художньої естетики

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Естетика охоплює крім питань стосовно природи краси, також загальні питання щодо оцінки мистецьких предметів – що ми маємо на увазі коли говоримо, що якийсь мистецький виріб є добрим і як ми визначаємо стандарти такого судження. У даному курсі будуть розглянуті області застосування, основні етапи та завдання художньої естетики; відображення дійсності засобами мистецтва та комп’ютерної графіки і дизайну

Мета курсу

Розширення вибіркової фахової компетентності студентів спеціальності Інформатика (за спеціалізацією комп'ютерна графіка та дизайн)

Програмні результати навчання

- Здатність сприймати естетичні явища на програмному рівні, характеризувати їх, мати відповідні естетичні навички. - Володіти методами цифрового подання та обробки графічної, звукової та відео інформації. - Здатність обирати формати графічних, звукових та відео файлів; володіти засобами їх конвертації. - Володіти основами комп’ютерної графіки та веб-дизайну. - Здатність використовувати моделі передачі кольору, моделі візуалізації інформації (растрові, векторні, фрактальні та інші). - Володіти програмно-технічними засобами екранного макетування, процесами кольороподілу. - Здатність користуватися прикладним програмним забезпеченням, зокрема пакетами прикладних програм, офісними, мультимедійними, графічними, навчальними системами, системами керування.

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 3 2 0 0 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1