Методика логопедичної роботи з подолання порушень писемного мовлення в учнів початкової школи

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – порушення писемного мовлення в учнів початкової школи: дислексія, дисграфія, дизорфографія (методи їх попередження, виявлення і подолання засобами спеціального навчання і виховання; причини, механізми, симптоматика, перебіг, структура порушень мовленнєвої діяльності), процес навчання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями писемного мовлення. Зміст навчальної дисципліни «Методика логопедичної роботи з подолання порушень писемного мовлення в учнів початкової школи» спрямований на формування у студентів знань про порушення писемного мовлення: причини, що їх викликають; шляхи їх подолання та попередження; оволодіння практичними навичками роботи з дітьми на основі засвоєних прийомів виявлення, корекції та профілактики розладів писемного мовлення; формування здатності використовувати різні види діяльності для розвитку та корекції дрібної моторики, графо-моторних навичок, оптико-просторових уявлень, навичок читання та письма.

Мета курсу

Формування фахової компетентності у сфері подолання порушень писемного мовлення в учнів початкової школи.

Програмні результати навчання

Оволодіння на базовому рівні методиками діагностики, корекції та розвитку мовленнєвої діяльності при порушеннях писемного мовлення. Формування умінь з розвитку та корекції дрібної моторики, графо-моторних навичок, оптико-просторових уявлень, навичок читання та письма.

Автори курсу

Тетяна Василівна Мельніченко

Викладачі

Еляна Анатоліївна Данілавічютє, Тетяна Василівна Мельніченко, Зоряна Степанівна Пригода

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 0 4