Методика логопедичного масажу

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни: методика проведення логопедичного масажу та використання інших нетрадиційних методів корекційно-компенсаторного впливу в  роботі з особами, які мають різні порушення мовлення.

Мета курсу

Поглиблене вивчення методів корекційно-компенсаторного впливу в роботі з особами, які мають різні порушення мовлення; поглиблення і розширення основної фахової логокорекційної компетентності.

Програмні результати навчання

Оволодіння методикою логопедичного масажу. Формування навичок проведення логопедичного масажу.

Автори курсу

Заєркова Наталія Віталіївна

Викладачі

Заєркова Наталія Віталіївна, Кібальна Катерина Олександрівна, Мороз Ольга Володимирівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 20 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0