Методика логопедичного масажу

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни: методика проведення логопедичного масажу та використання інших нетрадиційних методів корекційно-компенсаторного впливу в  роботі з особами, які мають різні порушення мовлення.

Мета курсу

Поглиблене вивчення методів корекційно-компенсаторного впливу в роботі з особами, які мають різні порушення мовлення; поглиблення і розширення основної фахової логокорекційної компетентності.

Програмні результати навчання

Оволодіння методикою логопедичного масажу. Формування навичок проведення логопедичного масажу.

Автори курсу

Наталія Віталіївна Заєркова

Викладачі

Наталія Віталіївна Заєркова, Катерина Олександрівна Кібальна, Ольга Володимирівна Мороз

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2 0 0