Секція " Волейбол"

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Вивчення дисципліни передбачає оволодіння системою практичних умінь і навичок з волейболу, розвиток й удосконалення технічних, фізичних, психофізичних можливостей засобами волейболу. Послідовне набуття навичок для гри в волейбол, участь у змаганнях, здобуття перемог. 

Мета курсу

Формування загальних компетентностей бакалаврів. Фізичне виховання є невід’ємною частиною формування загальної і професійної культури сучасного фахівця, є одним із засобів формування всебічно розвинутої особистості, фактором зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного та психічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Формування здоров’язберігальної компетентності забезпечує зміцнення здоров’я студента, сприяє гармонійному фізичному розвитку, підвищенню фізичної підготовленості.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Ганна Валеріївна Клименко

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Лілія Григорівна Євдокимова, Євген Миколайович Корж

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0