Сучасна література в медійному середовищі

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Ви любите сучасне мистецтво й неформальне спілкування? Тоді цей курс – для вас! На наших заняттях ми "повільно прочитаємо / послухаємо / подивимося" сучасні твори (Ден Браун, Фредерік Бегбедер, Антонія Байєтт, Мюріел Барбері; Боб Ділан, Pink Floyd (Стіна); вистави («Новеченто» Алесандро Барікко, «Дорога Памела» Джона Патріка та ін.) подивимося в театрі.  Феномен сучасної літератури розглянемо в медійній парадигмі (літературний текст + екранізація / музична композиція, артпроект тощо), особливу увагу приділимо сучасним формам представлення літератури в ЗМІ та інтернет-середовищі. Курс спрямований на поповнення «скарбнички» художньої ерудиції, яка необхідна кожній культурній людині. 

Мета курсу

Формування світоглядних орієнтирів в умовах глобалізації культурно-освітнього простору; розширення теоретичного інструментарію для дослідження специфіки сучасного мистецького, зокрема й літературного, процесу, диференціації видів мистецтва; залучення до вивчення творів різних видів мистецтва (музика, живопис, скульптура, кінематограф, перформанс та ін.).

Програмні результати навчання

У результаті опрацювання курсу студенти зможуть : - аналізувати та здійснювати інтерпретацію художніх текстів згідно з естетичними категоріями; -  визначати художні особливості  вивчених творів; - визначати суттєві художні особливості різних видів мистецтва в літературному тексті; - самостійно готувати повідомлення (презентацію, проект, доповідь, статтю) щодо проблем сприйняття літератури в медійному середовищі.

Автори курсу

Галина Володимирівна Бітківська

Підрозділ

Кафедра світової літератури,
Інститут філології

Викладачі

Галина Володимирівна Бітківська

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0