Логопедія. Модуль 2. Порушення структурно-семантичного оформлення висловлювання

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

 Предмет навчальної дисципліни – порушення мовлення: алалія, афазія, загальний недорозвиток мовлення  (методи їх попередження, виявлення і подолання засобами спеціального навчання і виховання; причини, механізми, симптоматика, перебіг, структура порушень мовленнєвої діяльності),  процес навчання і виховання осіб з розладами мовленнєвої діяльності. Зміст модулю 2 навчальної дисципліни «Логопедія» спрямований на формування у студентів знань про порушення структурно-семантичного оформлення висловлювання: причини, що їх викликають; шляхи їх подолання та попередження; оволодіння практичними навичками роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення, використання ігрової діяльності для формування та корекції правильного дихання, артикуляційних укладів, вимови, накопичення словника, вдосконалення граматичних форм мовлення, розвитку фонематичних уявлень та аналізу.

Мета курсу

Формування фахової компетентності у сфері навчання, виховання і розвитку дітей з порушеннями мовленнєвої діяльності.

Програмні результати навчання

Оволодіння на базовому рівні методиками діагностики, корекції та розвитку мовленнєвої діяльності при порушеннях структурно-семантичного оформлення висловлювання. Формування умінь з розвитку та корекції правильного дихання, артикуляційних укладів, вимови, накопичення словника, вдосконалення граматичних форм мовлення, розвитку фонематичних уявлень та аналізу.

Автори курсу

Хомик Тетяна Василівна

Викладачі

Кібальна Катерина Олександрівна, Мороз Ольга Володимирівна, Хомик Тетяна Василівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 6 0 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0