Публічні комунікації

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Курс містить відомості, необхідні для всебічного виховання особистості незалежно від віку та фаху, може вивчатися в будь-якому семестрі. Зміст курсу: 1.Ораторське мистецтво 2.Практика переговорів 3.Івент-комунікації  

Мета курсу

 Оволодіння практичними навичками спілкування у процесі соціальних комунікацій

Програмні результати навчання

Знання про публічні комунікації; володіння раціональною та ефективною технологією публічної комунікації; володіння технікою професійної організації заходів з різними моделями публічної комунікації; усвідомлення суспільного значення публічної комунікації і відповідальність за свою власну комунікативну компетентність

Автори курсу

Таїсія Юріївна Бєлофастова

Підрозділ

Кафедра реклами, зв`язків з громадкістю,
Інститут журналістики

Викладачі

Таїсія Юріївна Бєлофастова

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0