Блок «Міжнародні відносини в постбіполярному світі»

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Блок дисциплін «Міжнародні відносини в постбіполярному світі» включає вивчення таких дисциплін: Цивілізаційний вимір сучасних міжнародних відносин, Сучасні актори міжнародних відносин, Міжнародна безпека, Теорія та практика міжнародних переговорів. Стратегія розвитку Факультету потребує постійного вдосконалення та диверсифікації навчальних програм з урахуванням появи нових викликів і постійних змін зовнішньополітичної кон’юнктури. Блок дисциплін спрямований на здобуття поглиблених знань теорії та практики міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та міжнародних комунікацій. У результаті студенти набудуть кваліфікації для професійного політичного аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.

Мета курсу

Опанування студентами сучасних підходів та інструментіву сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональнихстудій, уміння правильно оцінювати ситуацію та формулювати дієву стратегію відстоювання національних інтересів.

Програмні результати навчання

Визначати місце і роль держав, міжнародних міжурядових та неурядових організацій, терористичних організацій, транснаціональних організацій, осіб як «акторів поза суверенітетом» у міжнародних відносинах. Володіти системними знаннями щодо стратегії і тактики переговорного процесу; засвоїти навички роботи з дипломатичними, політичними та міжнародно-правовими джерелами, що регламентують сучасні міжнародні переговори; виявляти національні стилі ведення міжнародних переговорів; демонструвати етику та культуру поведінки на міжнародних переговорах; оволодіти методами та прийомами ведення переговорів і техніками аналізу переговорних ситуацій; сформувати практичні навички щодо підготовчої роботи і безпосереднього ведення міжнародних переговорів. Аналізувати концептуальні засади проблем міжнародної безпеки; параметри безпеки в сучасних міжнародних відносинах; роль міжнародних та не міжнародних конфліктів для середовища безпеки; значення міжнародної інформаційної безпеки в сучасному світі.

Автори курсу

Ольга Сергіївна Виговська, Ігор Володимирович Жалоба, Ірина Юріївна Слюсаренко

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Ольга Сергіївна Виговська, Ігор Володимирович Жалоба, Ірина Юріївна Слюсаренко

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (20) 8 4 4 4 0 0