Сучасний американський роман

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Курс спрямований на вивчення творчості популярних американських письменників-романістів кінця ХХ – початку ХХІ століття; дослідження тематичного розмаїття, нових тенденцій, векторів розвитку і впливу сучасного американського роману на світовий літературний процес; визначення ступеня взаємозв’язку з культурними й літературними традиціями США. Основна увага приділятиметься читанню та обговоренню художніх творів, а також аналізу варіантів візуалізації прочитаних художніх текстів у кіномистецтві.

Мета курсу

Ознайомити студентів з особливостями розвитку жанру роману у літературі США кінця ХХ – початку ХХІ століття, порівняти тексти та екранізації найпопулярніших творів зазначеного періоду.

Програмні результати навчання

Знання про сучасну американську літературу, в контексті культурних і літературних традицій Європи та США; уміння визначати стиль художнього твору та індивідуальний стиль письменника, виокремлювати змістові домінанти тексту, здійснювати інтерпретацію і визначати художню своєрідність конкретного твору, простежувати загальні тенденції, притаманні декільком художнім творам.

Автори курсу

Людмила Вікторівна Анісімова

Підрозділ

Кафедра світової літератури,
Інститут філології

Викладачі

Людмила Вікторівна Анісімова

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 081.00.01 Право; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0