Як стати віртуозним спічрайтером

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Фахівець повинен не лише грамотно писати, але і віртуозно поводитися з різними фігурами мови, тобто мати талант образного вираження думок. У цьому можуть допомогти вміння спічрайтингу —  мистецтва складання тексту промови. Курс присвячений для тих, бажає навчитися виразно, чітко, логічно висловлювати власні та чужі думки; добре писати і не боятися брати на себе відповідальність за мовленнєвий вчинок. Зміст курсу: Мовлення як самопрезентація та інструмент соціального управління. Жанри сучасних публічних виступів. Мовні норми української мови і практика публічних виступів. Урахування місця, часу, специфіки аудиторії в підготовці тексту публічного виступу. Оформлення тексту публічного виступу. Мовленнєві конфлікти та шляхи їх уникнення. Шляхи створення й удосконалення мовленнєвого іміджу.   Навчання відбуватиметься у формі тренінгів, воркшопів, комунікативних практикумів.

Мета курсу

Сформувати в студентів вміння виразно, чітко, логічно висловлювати власні та чужі думки; добре писати і не боятися брати на себе відповідальність за мовленнєвий вчинок.

Програмні результати навчання

Після завершення курсу студенти будуть знати іміджеві прийоми мовленнєвого впливу на аудиторію; уміти самостійно готувати тексти публічних виступів; використовувати вербальні та невербальні прийоми переконання; ефективно керувати мовленнєвими конфліктами.

Автори курсу

Тетяна Олександрівна Горохова, Валентина Юріївна Дроботенко, Ольга Миколаївна Зарудня

Підрозділ

Кафедра української мови,
Інститут філології

Викладачі

Тетяна Олександрівна Горохова, Валентина Юріївна Дроботенко, Ольга Миколаївна Зарудня

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 4 0 0