Педагогічна етика

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Етика як квінтесенція культури покликана подолати ціннісний хаос у свідомості людини та суспільства, коли зруйновано старі моральні орієнтири, задекларовано нові цілі та завдання, але чітко не визначено відповідні цінності та ідеали, що їх супроводжують. Етично компетентний педагог здатен оновити навчання та виховання на гуманістичних засадах, звільнивши школу від формалізму, стеореотипів, авторитарного підходу до людини, вивести міжособистісні та групові стосунки на високий моральний рівень. Родзинкою курсу є використання ігрових технологій навчання.

Мета курсу

Пропонований курс навчає використовувати надбання педагогічної етики в професійній діяльності, зосереджує увагу на формуванні необхідних для цього знань, сприяє фаховому вдосконаленню, розкриттю творчого потенціалу педагога, наставника.

Програмні результати навчання

Студент демонструє знання про особливості етичної професійної поведінки педагога; вміння поводити себе згідно вимог та норм педагогічної етики; володіння навичками етичної комунікації, вирішення етико-педагогічних дилем, вироблення власного етичного кодексу професійно-педагогічної діяльності.

Автори курсу

Інна Василівна Леонтьєва, Людмила Леонідівна Хоружа

Підрозділ

Кафедра теорії та історії педагогіки,
Педагогічний інститут

Викладачі

Інна Василівна Леонтьєва

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 035.01.01 Українська мова та література; 111.00.01 Математика; 231.00.02 Соціальна педагогіка

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0